Ogledalo – najbolji prijatelj/Our best friend – mirror

Slažete li se?

Koliko nas kad ugleda vlastiti odraz u ogledalu nastavi zadovoljno gledati bez promjene izraza lica i pritom pomisli “Kako li sam lijepa!”.

O ne, drage moje i dragi moji, obično pažnju usmjerimo u potpuno suprotnom smjeru te pod povećalom promatramo ono što nam se NE sviđa i gledamo u sebe prije svega kritičkim okom – nezadovoljno brojimo sijedine i borice, prištiće i mitesere, očajno promatramu tanku kosu bez volumena ili neukrotivu grivu… A ako je, ne daj Bože, ogledalo dovoljno veliko da se vidimo cijeli?!?! E tek tu imamo primjedbi! Premalo/preveliko poprsje, predug ili prekratak vrat, preuska/preširoka ramena, trbuh koji kao da je odustao i prepustio se gravitaciji, noge su krive a tek stražnjica… eh to je priča za sebe.

I dok je bjelodano da su neke stvari upravo takve kakve jesu – daleko od idealnog, hajde da mi vidimo što je to zapravo idealno pa da promjenimo na obostrano zadovoljstvo kut gledišta. Idealno – pa to je realno koliko i duhovi i goblini, ovisi o vremenu i kriterijima mode. I s tim nepostojećim idealima mazohistički mučimo sebe uglavnom uspoređujući se s apstraktnim idealom koji nema sve ono što mi nažalost imamo i ima sve ono što mi nažalost nemamo.

Moj prijedlog, prijateljice, je da izbacimo naglavačke tu nepoželjnu idealnu personu i pogledajmo se u ogledalu, svom novom najboljem prijatelju.
Taj prijatelj nas voli i vidi sve naše vrline. On prepoznaje našu jedinstvenost, ljepotu naše neponovljivosti.

Pogledajmo svoj odraz svjesni da se u tom tijelu, u tom liku jedinstvenih kvaliteta a koje mi svakodnevno nezadovoljno promatramo, živi naša prekrasna i upravo savršena duša! Neopisivo lijepa.

No, znajmo, tijelo je hram duše i želimo li živjeti život dostojan ljudskog bića, odnosimo se tako prema njemu.

Pa pogledajmo ponovno naše osobine, ne uspoređujući oblike i veličine, ustvari BEZ USPOREĐIVANJA, pogledajmo poput znatiželjnog dobrohotnog promatrača naše tijelo. Uvažimo osobitosti i velikodušno priznajmo kvalitete.

Zahvaljujući civilizacijskim, tehnološkim i kulturnim dostignućima na raspolaganju su nam brojni načini da naša vanjština bude čim više ugodna oku, ponajprije našem.

Učinimo to iz zahvalnosti i poštovanja prema onom što je upravo nama podareno. Volimo sebe – u cjelosti.

Praktično ćemo to učiniti analizirajući detaljno oblik našeg tijela, kakvoću naše kose, našu visinu, proporcije te prilagođavajući odjeću, obuću i ukrase upravo našoj jedinstvenosti uz naglašavanje prednosti i, pa naravno skretanjem očiju podalje od manje dekorativnih dijelova. Tom ćemo pothvatu pristupiti zajedno, na stranicama delikatnosti!

Ako je motivacija našeg uređivanja, njegovanja, naše ljepote – unutarnja, intrinzična – to je onda prava stvar koja će osnažiti naše samopouzdanje i samopoštovanje, sjajit ćemo iznutra i osjećati se dobro ma čak i odlično u vlastitoj koži. Nećemo pritom skliznuti niti u vulgarnost (užas!) niti u pretjerano razotkrivanje (ostavimo nešto i mašti!) – jer to nije niti  delikatno ni elegantno a vrlo rijetko ako ikad – lijepo. I nećemo skliznuti u izvještačenost i glumu – jer nije motiv dopasti se drugima.

Istina je – uvjerit ćete se i sami – okolina će reagirati iznenađujuće dobro i to je neočekivana ali dobrodošla nuspojava ;).

Znaj, prijateljice/prijatelju, da smo dostojni ljepote, dostojni najboljeg! Ne treba nam ničija potvrda o tome, to je naše pravo i privilegija Bogom dana.

Ovoga puta imam za vas lijepu priču…

KRALJEV VRT

Jedan je kralj šetajući svojim vrtom otkrio da u njemu drveće i cvijeće vene i nestaje. Hrast je venuo zato što nije visok i vitak kao bor. Bor se osušio od žalosti što ne može donijeti plod kao vinova loza. A vinova je lova venula zato što ne može cvjetati kao ruža.

A onda je kralj naišao na jednu biljku – dragoljub, koja je bila u punom cvatu i zračila svježinom i ljepotom. I ona mu je došapnula:

IMG_1009

“Za mene je to što si me posadio značilo da me želiš kao takvoga. Da si želio hrast, bor ili ružu, ne bi sadio mene. Budući da ne mogu biti ništa drugo no ono što sam, trudio sam se biti najbolji mogući dragoljub. Svi smo mi ovdje zato što nas život treba onakve kakvi smo. Inače bi netko drugi bio ovdje, a ne mi. Svatko od nas ima svoj smisao na svijetu, baš takav kakav je. Pogledaj još jedanput. Ti možeš biti samo ti sam. Nemaš potrebe biti netko drugi. Uživaj u tome što si to baš ti, jedinstven i neponovljiv, ili ćeš uvenuti ako te istine nisi svjestan.”

narodna bajka

***

A u Graziji je objavljeno nekoliko fotografija našeg plussize modela, oduševila me ljepota i stav kojim zrači ta djevojka!

IMG_4467

*****

Do you agree?

How many among us seeing own reflection in the mirror continues to gaze, satisfied without changing our face expression and while doing it thinks “God, am I beautiful!”

Oh no, my dear, more often we direct our attention in totally opposite direction and under the magnifier we observe what we DON’T like and we continue to observe with critical eye – with discontentment we count grey hair and wrinkles, acne and blackheads, despairingly watching oue thin hair with not enough volume or wild mane…. And if, dear God no, mirror big enough so we can see our WHOLE BODY?!?!? Our list of objections grows!

The bust – invisible or too huge, the neck – too long or short, too wide/narrow shoulders, belly which looks like he gave up and let the gravity win, our legs are not the right shape. And our bottom… eh, that’s the story of its own. 

While obviously some things are exactly as they are – far from ideal, let’s see what is ideal do we can change, for our mutual pleasure, our angle of view. 

Ideal – in reality it is real as ghosts and goblins, it depends on age and fashion criteria. And with this non-existing ideals we torture ourselves masochistically mostly by comparing ourselves with abstract ideal who doesn’t have all that we unfortunately have and who does have all that we unfortunately don’t have. 

I would like to suggest, my friend, to throw out upside down this unwanted ideal person and look at ourselves in the mirror, our new best friend. 

That friend of ours loves us and sees all our good sides. He recognizes our uniqueness, beauty of our singularity. 

Let us look at our reflection aware that in that body, in that figure of unique qualities which we watch so dissatisfied with it, in that body lives our beautiful and perfect soul! Indescribable beauty! We know that our body is temple of our soul and if we want to live a life which is one of dignity of being human, let us relate to it accordingly. 

Look at our characteristics, without comparing sizes and shape, without COMPARING, observing like curious observer who has good intentions. Respect peculiarities and generously admit qualities. 

Thanks to civilization, technological and cultural advances of our time, we can use number of ways to make our appearance pleasing to the eye, firstly to OUR eye. 

We will do it out of gratefulness and respect towards what we’ve been given to us only.                   Let us love ourselves – our whole self. 

We will do that practically by analyzing in detail shape of our body, quality of our hair, our height, proportions – by adjusting our clothes, shoes and accessories in harmony with our uniqueness and by accenting best and, of course, moving the eyes off the less beautiful. We will take that mission together on the “delikatnost” site! 

If motivation of our care and beautifying is coming from inside, is intrinsic – that is the real thing which is going to strengthen our self-confidence and self respect, we will shine from the inside and feel good – even great- in our own skin. We will not slip into vulgarity (horror!) neither into revealing too much (let us leave something to imagination!) – because it is not delicate nor elegant and rarely, if ever, beautiful. And we will also not slip into artificiality or acting – because our motivation is not to be like by others. 

The truth is – you will see by yourself – people around us will react surprisingly good and that is unexpected but welcomed side effect ;). 

Know, my friend, that you deserve beauty, you deserve the best! We do not need approval for that because this right and privilege is God given. 

Today, I have a nice story for you…

KING’S GARDEN

Once upon a time a king was walking through his garden and he saw that trees and flowers are fading and vanishing. The oak was fading because he wasn’t tall and slim like a pine. A pine was drying out of sadness because he wasn’t giving fruits like grapevine. And grapevine was fading for she couldn’t blossom like a rose. 

Then the king found one plant – nasturtium, who was in full bloom and was radiating freshness and beauty. And she whispered to him:

IMG_1009

“You planted me, my King, and it means that you want me as I am. If you wanted an oak, pine or a rose, you wouldn’t plant me. Hence I cannot be other than what I am, I tried my best to be the best nasturtium possible. We are all here because life needs as just the way we are. Otherwise, someone else would be here, not us. Everyone of us has his meaning in the world, just as he/she is. Look at yourself once more. You can only be yourself. You don’t need to be someone else. Enjoy in the fact that it is you, unique and unrepeatable, or you will fade if you are not aware of this truth.”

folk tale

And in February edition of Croatian Grazia, I found photos of our plus size model – that girl amazed me with beauty and attitude which she radiates!

IMG_4467

 

 

Oglasi

Zelena Košarica – SEG Pula

Nakon što sam se i sama mučila i dovijala kako najbolje iskoristiti tjednu košaricu povrća na koju sam kao član Solidarne ekološke grupe Pula pretplaćena, odlučila sam posvetiti niz postova temi naše lijepe zelene košarice. Pokazat ću vam što sam sve dobila, kako skladištim te napisati kako iskoristim dobiveno svaki tjedan – jer velika je šteta da ne velim grijeh, baciti s ljubavlju uzgojeno i rijetko čisto povrće.

Pa krenimo s prošlotjednom košaricom!

Prije nego krenem po košaricu obično očistim frižider i pripremim mjesto za novo povrće.

IMG_4193

I evo stiže – košarica! Ovo je od 19.01. znači prava zimska…

Dakle vidimo sljedeće: daikon, repu, cima di rapa, par ciklica, par batatića, radič (mislim barem da je to neka vrsta radiča :-)), kineski kupus, u vrećici je blitva, čičoke i prekrasni ljubičasti kelj koji nažalost postane zelen kad se skuha ;).

Košarica

I sad još jedna fotka kako sam si ja to rasporedila u frižider…

košara.jpg

Blitvu sam ostavila u njenoj vrećici ali sam ju otvorila i raširila – jer nju prvo trošim odmah ujutro. Radič sam stavila u zip vrećicu i u nju papirnati ubrus – to je izvrstan način spremanja svega zelenog lisnatog – salata, blitve, špinata,…Ubrus će upijati višak vlage i povrće na taj način dulje ostaje svježe. Ukoliko se jako natopi ubrus, stavite novi. Vrećice ne bacam nakon upotrebe nego ih izvrnem naopako i pustim da se osuše i eventualno istresem ako je kakva zaostala mrvica na njima. I ponovno ih koristim kad dođe novo povrće. Ostalo povrće raspoređujem po ladici i kutijama/posudama.

Nakon što sam sve rasporedila, napravim popis što smo sve dobili. Zatim po danima napravim radnu verziju tjednog menija – do idućeg utorka, na način da iskoristim svo povrće. Prvo koristim ono koje kraće može stajati – recimo ovaj put je to bila blitva. Zatim radić, itd. a zadnje koristim ono koje dulje ostaje svježe – kao što je recimo repa ili čičoka.

Nakon toga, razmotrim što imam u kući a što je još potrebno kupiti kako bi mogla napraviti  sve isplanirano – pa onda u srijedu obavljam tjednu kupovinu potrebnih namirnica.

Evo što sam isplanirala i manje-više realizirala:

Srijeda: Pašta sa blitvom i šalšom

Salata od radiča

Četvrtak: Maneštra od miješanih mahunarki

Burek sa sirom (ručno vučene kore)

Petak:  Dal (juha povrće i leća)

Pašta s cima di rapa a djeci pašta s brokulom i vrhnjem

Subota: Pizza (domaća – kuhana šalša, nadjev od povrća, tijesto mješavina bijelo, integralno i kukuruzno brašno)

Nedjelja: Povrtna krem juha (mješano povrće)

Ječmena kaša s kiselim kupusom

Salata od daikona

Kolač s mrkvom

Ponedjeljak: Palenta (bijela Krušvarova ;))

Varivo od korjenastog povrća (repa, čičoka, itd.)

Grah salata

Utorak: Krem juha od cvjetače

Pečeni krompiri

Varivo od kineskog kupusa

 

Planiram samo ručkove. Trudim se da su “child friendly” jer nerado pravim dva različita ručka, tako da nastojim da je bar nešto njima interesantno. Što nije lako postići…eh.

Morala sam dodatno kupiti krompir i mrkvu (to sam također preko SEG-a) i po glavicu brokule i cvjetače te šampinjone za pizzu.

Dobrodošli su vege prijedlozi za korištenje navedenih namirnica ;-)!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulov u Jysku na rasprodaji :-)

Svaka kućanica a i svi ostali se razvesele kad naiđu na dobru rasprodaju. Pritom ne mislim na one tzv rasprodaje u kojima je sniženo 2% asortimana za maksimalno 30% nego one – do 60 ili čak 70%.

E na takvu sam nabasala u Jysku. Taj mi je dućan inače od samog početka krajnje sumnjiv i činio mi se kao stravično loša par stotina puta umanjena varijanta IKEE ali s vremenom i s nekoliko kupovina sam ipak prihvatila da to nije mala IKEA i da on sam kao takav ima neke svoje posebnosti i prednosti uz svu silu nedostataka. No hajmo natrag na temu…

Taman mi je trebalo par kutija za organizacijski pothvat u kuhinji, pregače koje imam su već toliko blijede da više nitko ni ne pamti njihovu prvobitnu boju a kamoli nijansu a i hvatači za vrele posude pamte i bolje dane i žele na zasluženi počinak.
Za ukupno 140-ak kuna dovukla sam čitavu ogromnu, ali stvarno golemu (šokiralo me veličinom! :-O) vreću.

Pa sam sve iz vreće istovarila na pod da skinem etikete te pripremim za pranje a i da uslikam te vam pokažem. Kako je već večer fotke su loše kvalitete no sadržaj je jasan.

 

Jysk 1

Da vidimo malo detaljnije…

  1. Kuhinjske krpe KrpeOve krpe OBOŽAVAM! Vrlo su tanke ali odlično upijaju – a kako su tanke, brzo se osuše. Prilično mekane. Slične sam kupovala u IKEI i sad su pronađene i u JYSKu za 12 kn pakiranje od 3 komada! I super idu bojom uz kuhinjske pločice :-). Postoje i plavo bijele takve – imam i te, i ne razumijem kako prije nisam primjetila da uz kuhinju puno više pašu ove zeleno bijele. IMG_4207_Fotor_Collage
  2. Pregača! Nova prekrasna – tako divna boja i uzorak – čini mi se oko 35 kn. Čisti pamuk, dovoljno duga i široka da zaista zaštiti odjeću čak i ako nisam u odjeći “za po doma” – džep naravno. Prezadovoljna sam s ovim ulovom!
  3. Novi hvatači vreloga. Stari je toliko grozan i samo je jedan, bio je u paketu sa starom pregačom i koliko god ga se pere on je i dalje muljav i keljav tako da me ova dva ljepotanovića u prekrasnoj zelenoj boji osvojiše osobito cijenom od 10 kn po komadu!
  4. Za pod u kupatilu – barem jednom tjedno mijenjam tepisić s poda kupatila i ovaj mi je baš taman – maleni i lijepi natur boje. Nije pretanki da se smznu nožice a opet ni predebeli da se usmrdi lako – tj. da se teško suši. Baš je taman a cijena nevjerojatnih 12. Kuna.
  5. Znam – ovo izgleda totalno bezveze na zadnjoj slici – to je dekorativni jastuk no ja sam ga uzela jer mi taman fali za novu super jastučnicu pa evo sad za sitnih 16 će jastučnica biti konačno izvađena iz ormara i popunjena.
  6. Na prvoj grupnoj fotki vide se bijele kutije – pet ih je ali su jedna u drugoj. Svaka 5 kuna. Da: pet. Kuna. 5. A imam super plan s njima što ćete vidjeti ovih dana u novom postu o organizaciji. I vidi se jedna još kutija – ona je bila 20 ili 25 – od malo čvršće plastike i s poklopcem – isto dio operacije organizacija kuhinje.

I za kraj – da ne bude samo moja riječ, TOTAL:

thumb_IMG_4205_1024

Iherb MameAsparagus

Posljednji iherb ulov :-)
Posljednji iherb ulov 🙂

Evo samo obavještavam – kad već mozak ne radi kako treba da napiše suvisli tekst – da sam napravila stranicu na iherbu gdje recenziram sve proizvode koje isprobam pa možda nekom bude od koristi…

Iherb Mame Asparagus

Na stranici je i kod koji možete koristiti kako biste dobili popust 5-10$ na prvu kupovinu. ZVJ108

Uživajte!

Gdje je nestala MamaAsparagus?

Drage čitateljice, dragi čitatelji!

Neobično mi je milo i laska vidjeti da neki redovitio posjećuju ovaj mali, zapušteni kutak internetskog univerzuma. Što se dogodilo? Gdje sam nestala?

(Tek) danas sam shvatila da je stiglo proljeće i s užasom utvdila da sam provela dugi, depresivni,  nepotrebni zimski san. Kao neka medvjedica.
Nekako me kuća uvukla u sebe, zima stražarila ispred kuće i otežavala izlazak, a ja nekako nisam smogla snage suprotstaviti se. Čak ni kreativnošću unutar kuće. To naravno nije dobro ni poželjno, no sad točno znam zašto. Znate ono kad ne možete učiti na tuđim greškama nego morate biti budala i sve probati na vlastitoj koži? E to je bio ovaj zimski san.

No evo pokrenulo me, stiglo je doba šparoga i malo manje intenzivno no prijašnjih godina (moguće radi gorenavedenog stanja hibernacije) moja mala obitelj odlazi u berbu istih.

IMG_2614

Prije sam suosjećala sa sirotim šparogama – tek promole svoje zmijolike glavice na sunce i već horde šparogara sa neizostavnim štapovima krene u lov. Vojska šparogara je svugdje – od pineta unutar gradskih četvrti, preko šetnica uz more, do okolne prirode. Tek kad je moje nepce i samo bilo osvojeno tim gorkastim svježim okusom, i sama sam postala šparugarka. No, imam poseban dogovor sa šparogama, zmijama i Majkom prirodom – tako da ne brinem. Ono što ne trebam ubrati sigurno moje oči neće niti primjetiti.

Pletenje je ove zime bilo također napušteno, nešto malo više iz potrebe sam isplela – kapice i šalove za djecu. Izradila sam dvije waldorfske lutke (Mimi i Sarasvati) svakoj kćerki za rođendan i to je, manje-više to što se tiče rukotvorina tijekom hibernacije. To je sramotno malo obzirom da inače zima donosi barem 30-40 pletenih proizvoda i još pokoji sašiven, isheklan a i napisan. Čini mi se da sam čitala malo više nego inače, pa eto mogu podijeliti par naslova koji su ostavili dojam na mene u posljednje vrijeme. Dosta odličnih preporuka našla sam na stranici “Čitaj knjigu” iako trileri i krimići nisu moja šalica čaja – a tamo ima i dosta takvih preporuka.

Jučer sam dovršila čitanje genijalne knjige “Kamo si otišla, Bernadette?” – totalno lude, nepredvidljive, duhovite (a kako i ne bi bila – muž od spisateljice piše “Simpsone” hehe) a opet i tople priče o odnosima prvenstveno majke i kćeri a onda i supružnika. I položaju genijalke u kaši malograđanštine.

Oduševila me knjiga “Delikatnost” D. Foenikosa – francuskog pisca megaprodavanog i prevedenog na 40 jezika. Odličan pitki stil, jednostavno a tako lijepo napisano i naslov odgovara savršeno. Pogledala sam i film s meni jako dragom Audrey Tatou – kojeg je režirao brat spisatelja i sam spisatelj. Isto jako jako slatko.

Te dvije toplo preporučam, one koje nisu dojmljive i ni po čemu posebne neću spominjati.

Danas sam također shvatila da će za nešto više od mjesec dana nahrliti turisti i da će biti pretoplo za šetnje uz more te da treba iskoristiti to vrijeme za napraviti koji izletić po Istri i za boravljenje vani – podjećam i vas na to.

Slobodno ostavite kakav komentar – ne dajte se obeshrabriti sa administrativnim preprekama unosa komentara – znam da ste tu pa eto makar opalite kojeg smajlića da ne bude da samo ja pričam.

Za kraj malo cvijeća sa valjda nekog od sajmova cvijeća – neki dan smo prolazeći Giardinima nabasale na puno cvjetnih štandova.

Budite mi veselo i kreativno!

IMG_2642

IMG_2643

E da! Moja obitelj i ja nakon dugog niza godina (čini mi se barem 10) smo kupili TV i po prvi puta gledali i redovno pratili talent show – The Voice, ma živjeli smo The Voice 3 mjeseca – no to je preopširna tema pa zaslužuje posebni post, nadam se uskoro!

Nomadska krv

Obično me rane zakopane negdje u nesvjesno zaskoče onda kad najmanje to očekujem. Tako sam danas, sasvim slučajno, nabasala na fotografiju na kojoj je bila jedna obitelj koju poznajem. Definiraju se kao “travellersi”. Inače su iz nama daleke zemlje, čak s nekog sasvim drugog kontintenta, imaju troje djece i po nekim stvarima su zapravo dosta slični našoj obitelji. Jednom su nas posjetili ovdje u Puli, kad su bili na proputovanju po Europi nakon kojeg su se planirali smiriti, ne zato jer svi baš to žele, nego jer jedan od sinova želi barem srednju školu završiti u komadu, na jednom mjestu. Još su tada razmišljali dal će to jedno mjesto biti u Kini ili u Australiji… Općenito sam bila prilično oduševljena njima, osobito klincima koji su pravi kozmopoliti, i još k tome prilično zreli za svoje godine, obrazovani i jako pristojni. Najviše me se dojmilo što su samoinicijativno očistili za sobom nakon jela i pospremili sve igračke prije no što su otišli, iako im stvarno to nitko nije ni rekao ni dao ikakav znak da to učine… Opušteni i doma u cijelom svijetu, sušta su suprotnost ljudima koji žive u Istri. Istrijani koji ne vide more s prozora, često ga ne vide godinama. Oni koji žive svega par kilometara prema unutrašnjosti, ne idu ni ljeti ni zimi do mora. Takvi su. Istarski hrastovi s čvrstim i dubokim korijenjem.

Jednom mi je jedna astrologinja, a kasnije i ostali, rekla kako imam nomadske krvi. Da će moj čitav život biti obilježen putovanjima. I priznajem, uvijek me više privlačila torba na ramenu nego pregača no moj je život skrenuo u tom neprivlačnom smjeru. Zato me oneraspoloži kad vidim nekog tko predstavlja taj moj silom potisnut dio. Ono gdje se najbolje osjećam je – aerodrom. Samo kad se sjetim kad sam jednom putovala sama za Indiju. Bečki aerodrom, međunarodni odlasci, taj osjećaj da ljudi s kojima sjedim u istoj prostoriji će za koji sat biti na sasvim drugim dijelovima planete – neki u New Delhiju, neki u New Yorku, neki u Tokiu,… Prekrasan osjećaj slobode kretanja.

U životu sam selila nebrojeno puta i ustvari je ovo gdje sad živim najdulji period življenja na istoj adresi – skoro pa 13 godina. Generalno se čini da s tim nemam nikakav problem, no eto ponekad me malo ipak zažulja, ponekad kao da zapuše neki vjetar, nomadski, koji bi me najradije otpuhao nekamo daleko…

169

I opet, kao i kod većine izbora u majčinstvo, vraćamo se na pitanje odricanja. Kad smo sa spomenutom obitelji malo više razgovarali ono što smo čuli malo je narušilo tu savršenu sliku slobode izbora… naime, muž je rekao da on apsolutno nije tip koji voli putovanja. Sinovi su rekli da im je dosta seljenja, stalno novih nedovršenih prijateljstava, uvijek pune kuće gostiju,… Nisam mogla a ne pitati majku obitelji – pa koji je onda razlog tolikih putovanja i selidbi. Njen odgovor je bio “Moj nemir”.

Njen nemir.

Očito je onda bilo tko se čega odrekao u čitavoj toj priči. I opet me to vratilo na moj izbor zatomljivanja “travellera” u sebi, moje svjesno ignoriranje nomadske krvi koja teče u mojim samskarama jer ne bih mogla nikako prihvatiti niti podnijeti da se bilo tko drugi odriče radi zadovoljenja mene…

Ipak, dosta često putujemo. Nije baš da ne vidimo svijeta. Barem jednom godišnje u Češku, barem jednom u Mađarsku, bili smo svi skupa u Indiji,… A jednog dana, kad moje izbivanje ne bude nikom nanosilo bol, tko zna… Možda nomadska krv nađe svoju zadovoljštinu, tko zna u kojem obliku…

209

Što se isplati naručiti s iherb-a?

Evo mene opet s iherbom. Naime, nastojim zaista što svjesnije koristiti novčiće i realno procijeniti isplativost određenih izbora kupnje. Nakon nekoliko narudžbi preko iherb-a, podijelit ću s vama svoje trenutno važeće zaključke. Ono što se definitivno jako isplati kupovati su neki od dodataka prehrani. Usmjerit ću se na one oprobane, visokokvalitetne koji su dostupni i kod nas. Ali po značajno višim cijenama. 1. SOLGAR vitaminsko mineralni dodaci Konkretno – ukoliko kupujete njihov hvaljeni Prenatal, na iherbu ćete pakiranje od 240 tableta platiti 20,20$ dok će dvostruko manje pakiranje (120 tableta) istog proizvoda kod nas koštati  222 kn! Dakle, za dvostruko manje tabletica gotovo dvostruko veća svota! Zatim popularni dječji vitamini iste tvrtke, Kangavites, na iherbu stoje 13-ak $ – pakiranje od 120 tabletica dok je kod nas cijena oko 130 kn – ali za samo 60 tabletica. 2. SPIRULINA PACIFICA, proizvođač Nutrex Odlična, vrlo kvalitetna spirulina – kod nas ćete količinu od 400 tableta platiti preko 230 kn dok je na iherbu cijena iste bočice 23,09 $ . Napomena – ako ste vegetarijanci pripazite na unos B12 vitamina – naime, neki tvrde da spirulina sadrži tvar sličnu vitaminu B12  koja upravo zbog sličnosti molekularne građe blokira unos tog vitamina. Istinito ili ne, ne znam, ali ja za svaki slučaj naizmjenično koristim spirulinu i chlorellu, koja je slična no ne stvara taj problem. 3. ZELENA MAGMA, green foods corporation Nevjerojatna razlika u cijeni – isti proizvod je opet u pitanju. Pogledajte i sami iherb i u nas! Čini mi se točno dvostruko skuplje je kod nas! 4. CHILDLIFE proizvodi Redovno naručujem tinkturu Ehinacee s iherba. Ova ima izvrstan okus i kupujem ju već godinama u našim ljekarnama za 110-115 kn. Na iherbu je manje od 7 $! Ostala moja otkrića i zaključci slijede… Napomena: limit da vas ne ocarine je 27 $ (bez poštarine). Iznad 20$ je poštarina upola jeftinija. Ako želite popust na prvu kupnju, koji će biti od 5 do 10 $ – možete koristiti moj kod: ZVJ108 – to vrijedi SAMO za prvu kupnju! Uživajte! IMG_1219

Svetost poziva

Famous-inspirational-quotes

Danas sam konačno bila na kavi s prijateljicom s kojom jako volim razgovarati. Ustvari, rijetki su ljudi čije društvo oplemenjuje – ponajviše zbog toga što su uglavnom okovani materijalnim brigama i/ili materijalnim željama. Zato je pravo osvježenje biti u društvu malo viših vibracija, stajati barem nakratko na malo višoj stepenici svijesti od one uobičajene koja je najčešće prizemna.

Ono što izdvaja moju prijateljicu od poprilično homogene smjese ljudi oko mene je to što ona ima poziv. I taj poziv ju automatski stavlja na tu stepenicu više s koje je obzor širi. I koja je bliže Nebu.

Njen je poziv vrlo jasan. Jasan je i izvana kad ju gledam i slušam, a još je jasniji njoj iznutra. Kad zatvori oči, kad se odvoji od ove stvarnosti i zagleda se u unutarnju stvarnost koja je puno stvarnija, njoj je tamo blistavim slovima ispisan samo taj jedan – njen poziv. I tako je smisleno i tako je dobro kad je tako jasno što ti je činiti.
Ljepota i uzvišenost poziva je ustvari tako nesebično davanje sebe kako bismo poslužili kao instrument onoj višoj sili, onoj višoj stvarnost da kroz nas učini ono što treba učiniti. Blagoslov je čuti taj zov i odazvati se pozivu. Sve ostalo je tada samo pozadinska buka – i brige i materija i čast i nagrada i kazna i radost i tuga. Samo je važno odgovoriti pozivu.

Uvjerena sam da svatko ima svoj poziv. Jedino objašnjenje onda za sive živote bez strasti i ideala, bez ikakvog (uzvišenog) cilja koji živi većina ljudi oko mene je to da im nikad nije sinulo pogledati u unutarnju stvarnost. U svjetlost svijesti koja sija unutar svakog od nas. Previše su uronjeni u izvanjsku, materijalnu stvarnost, potpuno identificirani njome tako da im možda nije ni sinulo da postoji velika i istinska, unutarnja stvarnost.

IMG_1018

Jesam li pronašla svoj poziv? Nisam sigurna. Do sada je taj poziv bio nekako promjenjive prirode. Često sam znala što trebam napraviti toliko intenzivno da je jasno bilo da ustvari trebam samo dopustiti da nešto što biti mora, bude učinjeno kroz mene. Nakon jednog velikog takvog posla kojeg sam bila pozvana učiniti previše sam ostala izvan sebe. Vrijeme je ponovno uroniti, osluhnuti unutarnji glas koji ne griješi.

Kako objaviti knjigu 1. dio

Kao što sam obećala, prenijet ću vam iskustvo objavljivanja knjige korak po korak.

Prvi dio tiče se, naravno, samog pisanja knjige. Ukoliko vas zanima ova tema gotovo je sigurno da imate afinitet za pisanje i da vaša priča samo čeka da ju prepoznate i napišete. Moje iskustvo nije bogato – samo je jedna knjiga u pitanju zasad, no reći ću vam kako je to bilo u slučaju te knjige a što se može dosta općenito primjeniti.

1. strast – interes 

Vjerojatno najvažnija komponenta je imati strast ili snažni interes za određenu tematiku. U mom slučaju to je bio snažni dugogodišnji interes za pitanje rađanja. To znači da vam je užitak, a nimalo naporno, čitati i slušati i pričati o TOJ temi. Kad se time bavite, vrijeme ne postoji a kad o tome pričate ako vas ne zaustave, to može trajati satima. Takva je strast rezultirala raznim akcijama od kojih je jedna bila i iščitavanje priča o rađanju i shvaćanje da će dragocjeni uratci pasti u zaborav ako ih netko ne objedini i objavi. Kako godinama nitko to nije učinio, osjećala sam kao da je to moja misija – ne želja – nego nešto što moram učiniti. Kad osjećate takav impuls, motivacija je vrlo snažna i zapravo prepreka nema. Ako se i pojave ta je motivacija toliko snažna da jednostavno samelje sve pred sobom i ide naprijed.

2. pisanje, pisanje, pisanje

Ako se bilo što na ovom svijetu želi kvalitetno raditi, potrebna je vježba. Da bih napisala jedan članak koji neće imati suvišnih riječi, koji će imati lijepe i smislene konstrukcije rečenica, koji će biti zaokružena cjelina, moram puno pisati. Često to činim zapravo mentalno jer ne stignem drugačije, no onda kad imam malo mira za razmišljanje (ne nužno kad sam sama u tišini – to je često negdje uz dječju graju ali dok su moja djeca zabavljena nečim drugim a ne sa mnom, recimo, gradnjom u pijesku) tada stvaram okosnice tekstova. “Vidim” ih napisane – uvod, zaplet, vrhunac, rasplet, zaključak,…Slažem ih puno puta i preslagujem prije no što konačno te misli složim na papir/ekran. Više volim papir a praktično češće završim na ekranu, no nevažno je. Jer glavnina procesa se ne događa ionako u trenutku dok to slažem u materijalni oblik.

3. kontinuirani rad

Ukoliko zaista želite nešto uobličiti, preporučljivo je raditi redovno. Nakon što ste mjesecima ili čak godinama črčkarali i piskarali i razmišljali i promišljali, dođe trenutak kad sve treba posložiti po nekom redoslijedu koji će i drugima biti zanimljiv i razumljiv. Tada preporučam svakodnevni rad, pa makar i pola sata svaki dan, ali zaista svaki dan. To ima nevjerojatnu snagu i nakon nekog vremena, osobito ako je taj rad u isto doba dana, čini se kao da te riječi teku same od sebe. Kao da sami sebe programirate da u to određeno vrijeme ulazite u određeni modus razmišljanja i to činite bez napora.

4. slušajte druge – testni čitači 

Bez srama i bez kompleksa dobro je osobi od povjerenja a koja će biti iskrena, dati vlastiti uradak na čitanje. Ne samo da će on/a to moći objektivnije sagledati nego će se i u vama dogoditi neki proces i sami ćete početi drugačije promatrati vlastiti rad. Tako kad nakon tuđeg čitanja ponovno i sami pročitate svoje retke, oni više neće biti isti. A onda je na vama da ih mijenjate ako treba.

Mmmm...chai...napitak za poticanje mentalnih aktivnosti uvijek prija uz pisanje
Mmmm…chai…napitak za poticanje mentalnih aktivnosti uvijek prija uz pisanje

Kupovina na iherb-u

Konačno sam i ja napravila taj korak – bez povratka. Prva kupovina na iherbu. Radi ograničenja budžeta ali i limita necarinjenja morala sam pažljivo odabrati od svega što me tamo mami (a toga je stvarno puno!) i razumom i trbuhom tj. intuicijom se odlučiti na ono što stane u tih 27/28 $.

IMG_1219

 

Pa evo što sam i zašto odabrala…

1. Childlife tinktura Echinacee – inače je ovo mojoj kćeri a i još nekoj djeci u obitelji, najdraža a možda i jedina draga Echinacea jer je zaista dobrog okusa naranče. Jedino što inače odbija je njena cijena u našim ljekarnama – 110-115 kn. Ovdje je cijena za istu bočicu manja od 7$. Inače u periodima smjene godišnjih doba ili kad god očekujem pad imuniteta (npr. početak škole) preventivno djeci dajem jednom dnevno 10 kapi kroz 10-15 dana, ali i kad imaju neku infekciju ili bilo što onda im dajem da im podigne obranu organizma – tada u većoj dozi. S ovim sam prezadovoljna!

2. One with nature – Rose petals sapun – ne podnosim gelove za tuširanje nego obožavam onaj osjećaj čistoće nakon ispiranja sapuna s tijela. Zato obožavam sapune – osobito ovako dobrog sastava i mirisa ruže! Prilično velik sa svojih 200 g stvarno je divan iako zbog iduće točke razmišljam da li ću ponoviti ovu narudžbu ili…

3. Nubian Heritage – African Black Soap – e ovaj me totalno oduševio! Kupila sam mužu da proba no toliko je dobar miris, tekstura, sveeeee! Namjeravam isprobati i ostale sapune iz ove linije koji su svi kremasti i na bazi shea butter-a. Mmmmmm.

4. Himalaya Herbal pasta za zube – inače su mi Himalaya proizvodi uvijek bili privlačni ali im je sastav…hmm, nezadovoljavajući. Naime parabeni, SLS i ostalo je uvijek tu no za američko tržište ista ta draga indijska tvrtka proizvodi liniju proizvoda koji su potpuno prirodni a iz koje je i ova prekrasna pasta za zube – veliko pakiranje, super cijena, divan lagano indijski ali osvježavajući okus. Pun pogodak za mene!

5. Radius, Source četkica za zube – priznajem , neobično izgleda. Kad sam vidjela ove četkice u bio&bio nisam ih uopće poželjela ponajviše zbog napumpane cijene (koliko se sjećam oko 90 kn) no po preporuci prijateljice naručila sam ovu četkicu jer su mi malo dosadile Curaprox koje koristim već godinama i ova me četkica osvojila! Veselim se svakom novom pranju zubi! Uzela sam soft varijantu i stvarno je mekana ali s tim oblikom i veličinom tako nekako dobro obuhvati sve djeliće svih zuba – baš je gušt! Uzet ću sigurno i za muža. Super mi je što za izradu koriste reciklirane materijale i super mi je što ne moram mijenjati čitavu četkicu nego samo glavu što umanjuje otpad koji nastaje na taj način za čak 70%!

6. St. Daflour, Organic Tea sampler pack – za neku siću od 0.25$ sam naručila ovaj paketić čajeva i toliko su dobri da ću sigurno naručiti kutiju – oba koja sam do sad probala – zeleni s mangom i Earl Gray. Pila sam puno različitih Earl Gray čajeva ali sve je to sjena ovom – intenzivan okus, predivan miris bergamota i nota vanilije – izvrsno! A kad pročitam kako se čajevi tretiraju osobito zeleni i crni – kupujem samo organski uzgojene!

7. Torba za kupovinu – promotivni materijal ali baš mi se svidjela pa sam rekla da i to ubace u moj paketić.

 

Blesava kako jesam zaboravila sam iskoristiti kod koji mi je prijateljica dala s kojim bih ostvarila popust pri prvoj kupnji no evo svima nudim svoj – za obostranu korist: ZVJ108. 

 

Već danima istražujem što se još isplati naručivati i kreiram popis za iduću narudžbu pa najavljujem da ću s vama podijeliti do kojih sam zaključaka došla.

 

Ako imate i vi kakvu preporuku, slobodno komentirajte post – hvala!